ព័ត៌មានថ្មីៗ

JUVENILE JUSTICE LAW STRATEGIC AND OPERATIONAL PLAN 2018 – 2020

JJLSOP_Eng_0.PDF-2Download

REPORT PREUMINARY STUDY ON CHILD PROTECTION COORDINATION MECHANISM NATIONAL AND SUB-NATIONAL LEVEL

Final-report-22112019-English-version-singed-versionDownload

Cambodian Sustainable Development Goals (CSDGs) Framework (2016-2030)

CSDG_Framework_2016-2030_English_LAST_FINALDownload

Regional Workshop on Social Service Workforce Strengthening Kick off meeting for the development of an ASEAN Declaration on Promotion of Social Work

ASEAN_Regional_Workshop_Social_Service_Workforce_StrengtheningDownload

ផែនការយទ្ធសាស្រ្តជាតិ ៥ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស_២០១៩-1Download

ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះDownload

អនុសញ្ញអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

1989_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ_ស្តីពីសិទ្ធិកុមារDownload

ប្រកាស ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ ឃុំសង្កាត់

ប្រកាសលេខ៣៨៤០ប្រក_ចុះថ្ងៃទី២២_ខែកញ្ញា_ឆ្នាំ២០២០_របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃDownload

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីរបបគោលនយោបាយចំពោះជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍

អនុក្រឹត្យស្តីពីរបបគោលនយោបាយចំពោះជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍Download

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុក

អនុក្រឹត្យលេខ១៨៤ស្តីពីមុខងារ_និងរចនាស្រុកDownload

ប្រកាស ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទារាជធានី ខេត្ត

ប្រកាសលេខ០៦៦ស្តីពីការៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅមន្ទីរ_ស_អ_យDownload

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីមិខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ខបាលខណ្ឌនៃរាធានីភ្នំពេញ

អនុក្រឹត្យលេខ១៨៣ស្តីពីមុខងារ_និងរចនាខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញDownload

បណ្តាញសង្គម

7,955FansLike

មន្ទីរ ស.អ.យ.

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកណ្តាល

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តតាកែវ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តព្រៃវែង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តស្វាយរៀង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តបាត់ដំបង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកំពង់ចាម

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តពោធិ៍សាត់

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកោះកុង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកំពត

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកែប

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តព្រះសីហនុ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តមណ្ឌលគិរី

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តរតនគិរី

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តស្ទឹងត្រែង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តប៉ៃលិន

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តសៀមរាប

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តព្រះវិហារ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តក្រចេះ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

ព័ត៌មានតាមប្រតិទិន