រដ្ឋមន្ត្រី វង សូត នាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ប្រគេនព្រះសង្ឃតាមទីវត្តអារាម និងប្រជាជនក្រីក្រ ក្នុងស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឃុំជាច ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង តាមអនុសាសន៍សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី។, រដ្ឋមន្ត្រី វង សូត នាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ប្រគេនព្រះសង្ឃតាមទីវត្តអារាម និងប្រជាជនក្រីក្រ ក្នុងស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឃុំជាច ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង តាមអនុសាសន៍សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី។, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត