ព័ត៌មានថ្មីៗ

ពិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ជនវិបល្លាសស្មារតី

ពិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ជនវិបល្លាសស្មារតី

សារាចរ

សារាចរ ស្តីពីការរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្ត្តរជាតិ ថ្ងែទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សារលិខិត

សារលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះព្រះរាជជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1 ខែតុលាឆ្នាំ 2021

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ_NCP ២០១៩-២០២៩ _KH

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ_NCP-២០១៩-២០២៩-_KHDownload

ផែនការអនុវត្ត​គោលនយោបាយជាតិ​ស្តីពី​ប្រព័ន្ធកិច្ច​ការពារកុមារ​ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៩ Khmer Version

ផែការអនុវត្ត​គោលនយោបាយជាតិ​ស្តីពី​ប្រព័ន្ធកិច្ច​ការពារកុមារ​-ឆ្នាំ២០១៩-២០២៩Download

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ_NCP​ ២០១៩-២០២៩_ENG

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារ_NCP​-២០១៩-២០២៩_ENGDownload

ផែនការសកម្មភាពបីឆ្នាំរំកិល២០២១-២០២៣ របស់ក្រសួងស.អ.យ.

ផែនការសកម្មភាពបីឆ្នាំរំកិល២០២១-២០២៣-របស់ក្រសួងស.អ.យ.Download

កិច្ចប្រជុំគណៈប្រចាំការនៃគណ:កម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

កិច្ចប្រជុំគណៈប្រចាំការនៃគណ:កម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

សិក្ខាសាលាស្តីពីការត្រៀមខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ២០២១

សិក្ខាសាលាស្តីពីការត្រៀមខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ២០២១

កិច្ចប្រជុំគណៈប្រចាំការនៃគណ:កម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

កិច្ចប្រជុំគណៈប្រចាំការនៃគណ:កម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងសេវាសង្គម_ខ្មែរ+English

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងសេវាសង្គម_ខ្មែរEnglishDownload

បណ្តាញសង្គម

8,194FansLike

មន្ទីរ ស.អ.យ.

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកណ្តាល

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តតាកែវ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តព្រៃវែង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តស្វាយរៀង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តបាត់ដំបង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកំពង់ចាម

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តពោធិ៍សាត់

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកោះកុង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកំពត

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តកែប

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តព្រះសីហនុ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តមណ្ឌលគិរី

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តរតនគិរី

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តស្ទឹងត្រែង

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តប៉ៃលិន

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តសៀមរាប

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តព្រះវិហារ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តក្រចេះ

មន្ទីរ ស.អ.យ. ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

ព័ត៌មានតាមប្រតិទិន