ព័ត៌មានថ្មីៗ

វិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ចទទួលសៀវភៅកម្រងឯកសារមេរៀនសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញសង្គមកិច្ចពីរោងពុម្ព

វិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច ៖ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ លោក...

វិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពក្រុមការងារគ្រប់គ្រងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសង្គមកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំមុខងារនយោបាយ និងមុខងារបច្ចេកទេស

វិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច ៖ នៅថ្ងៃពុធ ២កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម តាំង...