សារលិខិត

សារលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះព្រះរាជជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1 ខែតុលាឆ្នាំ 2021

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង