សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិស្តីពីគ្រួសារ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសទិវាអន្តជាតិស្តីពីគ្រួសារថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង