សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ ស្ដីពីការរៀបចំពិធីជួបជុំថ្នាក់ជាតិដ៏មហោឡារិក ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី៧៥ទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងទិវាកុមារកម្ពុជា ១មិថុនា និងខួបលើកទី២៣ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ ១២មិថុនា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង