ពិធីសម្ភោធសមិទ្ធផលនានា និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅវត្តទួលសង្កែ