សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនា បតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវា អន្តរជាតិ ស្ពីពីគ្រួសារ

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen