ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ស.អ.យ អនុញ្ញាតឱ្យលោក Kondo Yoshi និង ប្រតិភូជប៉ុនចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ៖

ទីស្តីការក្រសួង៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អនុញ្ញាតឱ្យលោក Kondo Yoshi ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ប្រូខេសអេស៊ា ខូអិលធីឌី និងប្រតិភូចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ។

ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារនេះផ្តោតសំខាន់លើវិស័យសុខុមាលភាពមនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជា។ នាឱ្យកាសនេះដែរ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត បានលើកឡើងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានខិតខំយកចិត្តដុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះវិស័យសុខុមាលភាពមនុស្សវ័យចាស់ ដោយបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសុខុមាលភាពមនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជាឱ្យមានភាពកាន់តែប្រសើឡើង។

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៏បានបង្កើត និងអនុវត្តកម្មវិធីនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់ទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ។

លោក Kondo Yoshi បានសន្យាថា នឹងជួយគាំទ្រលើវិស័យសុខុមាលភាពមនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជាឱ្យមានភាពប្រសើឡើងដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយនឹងជួយបណ្តុំបណ្តាលមន្រ្តីជំនាញការថែទាំមនុស្សចាស់ ដើម្បីឱ្យមន្រ្តីមានជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ក្នុងថែទាំ ជាងនេះទៀតលោកបន្ថែមថា នឹងជួយរៀបចំមណ្ឌលថែទាំមនុស្សវ័យចាស់ឱ្យមានលក្ខណៈស្របតាមស្តង់ដាទៀតផង៕

 

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen