សារលិខិត​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​ សែន ក្នុងឱកាសទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិ ខួបលើកទី៣៧ និងទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២១
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen