មន្ត្រីសង្គមកិច្ចខេត្តកែបចុះសួរសុខទុក្ខ​ ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ

រសៀលថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ មន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តកែប បានសហការ ជាមួយ សង្កាត់អូរក្រសារ បានចុះសួរ សុខទុក្ខ​ ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយមាន ជម្ងឺចំនួន ២គ្រួសារ ដោយមន្ទីរបានឧបត្ថម្ភ ក្នុង១គ្រួសារ ទទួលបាន អង្ករ២៥ គក្រ ឃីត១កញ្ចប់ ស្មើ ១១មុខ និងថវិកា ១០០.០០០រៀល ។

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak