ពិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីកិច្ ចការពារកុមារក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ​ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជេីញជាអធិបតី​ បេីកពិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីកិច្ចការពារកុមារក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជា៕

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen