សេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីនៅតាមមណ្ឌល មជ្ឈមណ្ឌល សហគមន៍ និងអង្គការជាតិ អន្តរជាតិ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៦ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry