ពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមា​ និងសម្ពោធ សមិទ្ធផលនានា​ ក្នុងវត្តរតនសុខារាម​