ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាព្រះវិហារ និងប្រគេនទៀនព្រះវស្សា នៅវត្តសិលារង្សី