ពិធីសំណេះសំណាល និងពិនិត្យលទ្ធផលកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ កុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ និងគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ អំឡុងជំងឺកូវីដ១៩

ត្បូងឃ្មុំ៖ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងពិនិត្យលទ្ធផលកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ កុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ និងគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ អំឡុងជំងឺកូវីដ១៩ នៅសាលាខេត្តត្បូងឃ្នុំ៕

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen