Homeផែនការ

ផែនការ

ផែនការអនុវត្ត​គោលនយោបាយជាតិ​ស្តីពី​ប្រព័ន្ធកិច្ច​ការពារកុមារ​ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៩ Khmer Version

ផែការអនុវត្ត​គោលនយោបាយជាតិ​ស្តីពី​ប្រព័ន្ធកិច្ច​ការពារកុមារ​-ឆ្នាំ២០១៩-២០២៩Download

ផែនការសកម្មភាពបីឆ្នាំរំកិល២០២១-២០២៣ របស់ក្រសួងស.អ.យ.

ផែនការសកម្មភាពបីឆ្នាំរំកិល២០២១-២០២៣-របស់ក្រសួងស.អ.យ.Download

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងសេវាសង្គម_ខ្មែរ+English

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងសេវាសង្គម_ខ្មែរEnglishDownload

ផែនការសកម្មភាពដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ២០២១-២០២៥

ផែនការសកម្មភាពដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ២០២១-២០២៥

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព

ព័ត៌មានពេញនិយម