សេចក្តី​​ប្រកាស​​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​​ការ​​សម្រេច​​របស់​​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​​កម្ពុជា ក្នុង​​ការ​​តំ​ឡើង​​ប្រាក់​​ឈ្នួល​​អប្បបរមា​​របស់​​កម្មករ កម្មកា​រិនី ធ្វើ​​ការ​​នៅ​​រោង​ចក្រ​​កាត់​ដេរ​​សម្លៀក​​បំពាក់ និង​​ផលិត​​ស្បែក​​ជើង
PrinterEmail
ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ ងួន សុខគ្រី

ព័ត៌មានដទៃទៀត
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មានតាមប្រតិទិន
ព័ត៌មានដែលអានច្រើនបំផុត
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ
unicefkhanausaidHotelinternationalWorld Vision
Email This Link to Your Friend