កិច្ចប្រជុំគណ:កម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ទីស្តីការក្រសួង៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រី និងថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធ នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ចេីញចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណ:កម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានគណ:កម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធ ជន និងយុវនីតិសម្បទា។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង